منو
خشکی چشم - دلایل - راهکار ها - پیشگیری - درمان
خشکی چشم - دلایل - راهکار ها - پیشگیری - درمان

خشکی چشم به چه معناست؟

خشکی چشم زمانی رخ می دهد که اشک ها قادر به چرب نمودن چشمان نباشند. اشک ممکن است به دلایل متفاوت ناکافی باشد. برای مثال، خشکی چشم ها ممکن است در صورتی رخ دهد که چشم شما اشک کافی تولید نکند یا اشک هایی با کیفیت نامناسب تولیدکند.

خشکی چشم حس ناخوشایندی به شما میدهد. اگر خشکی چ...